Home


     Vi er et selskap som har eksistert siden 2001

              I de siste årene har vi jobbet som
               rådgivere og konsulenter innen
                                flere områder.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      We are a company that has been                                                                                                                                                                                       around since 2001. 

                                                                                                                                                                       In recent years, we have worked                                                                                                                                                                              as advisors and consultants in
                                                                                                                                                                                        several areas.


  Våre hovedområder - Our area
          of expertise is within:

         - Avtaler og kontrakter
     - Agreements and contracts

     - Rekruttering - recruitment